onsdag 4 september 2019

Första testet i orsa G

Skidtest!

Idag bar det av i finkornig nyfallen snö. Vädret var sol och ca -5. Solen värmde vilket så klart påverkade föret. Det kändes aldrig blött men ej heller kärvt. Det var ganska lösa förhållanden. 

Testet stod mellan ett par äldre rcs (nedan RCS) och ett par rcs speedmax 902 (nedan 902) av modern typ. 

Jag tog RCS och svågern åkte på 902. Vi åkte backen två gånger (bytte spår varje gång) på alla strukturerna. Vi gled ej till stillastående utan bedömde glidet utefter hur långt efter eller före man blev på respektive skidpar, mätt i uppskattat antal skidlängder. Backen var ca 100m. 

Inåkning/uppvärmning. Båda skidparen var från början stålsicklade och 902 gick något bättre (ca 1 skidlängd). Vi åkte i bägge spåren och 902 vann i bägge. 

1a test. Rillade RCS med sp-riller m3 bakom häl och borstade med stål och nylon tio drag per borste. (Inget sandpapper)

Resultat: tydlig förbättring. RCS gick om 902 med ca en halv skidlängd.

2a test. Rillade RCS hela skidan med sp-riller m3. (Inget sandpapper)

Resultat: försämring men något bättre än helt utan rill. 

3e test. Rillade RCS med sp-riller m5 bakom häl. Drog ett drag med slippapper 1000 och borstade med stål och nylon tio drag per borste. 

Resultat: klar försämring (RCS Ca 2 skidlängder efter)

4e test. Rillade RCS hela skidan med sp-riller m5. Drog ett drag med slippapper 1000 och borstade med stål och nylon tio drag per borste. 

Resultat. Ännu sämre. (RCS Ca 3 skidlängder efter) kände mig ifrånåkt och ville inte glida klart. 

Vi avbröt sedan testet för vi gjorde bedömningen att grövre struktur nu bara försämrade glidet. 

Slutsats i korthet: att en fin struktur i finkornig snö resulterade i ett bättre glid var inte förvånande men att glidet skulle försämras så markant med rill framför bindningen förvånade mig. 

Rekommendation i nyfallen finkornig snö: fin stålsickling och sp-riller m3 bakom häl. 

Tillägg: Det är många parametrar som påverkar ditt glid och båda dagens skidor var snarare plusskidor än kallskidor. 

Texten kan komma att uppdateras om något anses oklart eller i behov av förtydliganden.