torsdag 4 november 2021

Strukturtest Skidome

Då har jag äntligen gjort testpremiär i Skidome. Något jag tänkt göra länge men pga pandemi tyvärr inte lyckats genomföra. Skidome är en hall dit väldigt många sydvästerlänningar förlägger sin träning inför och under vintern och att ha tester därifrån känns därför relevant. Att konstruera ett test.


För att kunna dra säkra slutsatser är en tydlig avgränsning och testets konstruktion viktigt och jag känner att jag börjar landa i en modell som är bra. En modell där jag kan dra slutsatser med relativt stor säkerhet även om slutsatsernas omfattning blir något begränsade. Om man slarvar med testets konstruktion kan man få resultat som man inte kan dra några slutsatser ifrån alls. 


Förhoppningen innan testets genomförande var att få ett tydligt besked om hur bruten m3 och rak m8 påverkar glidet på en stålsicklad skida i Skidome. Genomförande


Först ut var en jämförande runda för att reda ut hur mina bägge skidpar (nedan kallade sp 1 och sp 2) går i förhållande till varandra. 


Andra rundan applicerades en bruten m3 bakom häl på sp2. 


Tredje rundan applicerades en rak m8 bakom häl på sp2. 


Avslutningsvis preparerade jag sp 2 med både bruten m3 bakom häl och rak m8 bakom häl för att se om paren återigen gled mot varandra så som de gjorde vid det första testet. 


Jag börjar varje runda med sp1. Sen två glid med sp2, två glid på sp 1, två glid på sp 2 och till sist ett glid med sp 1. Anledningen att rundorna börjar och slutar med sp1 är för att i så stor grad som möjligt justera för den potentiella nackdel eller fördel det innebär att vara först resp sist på respektive runda. 


Denna gång använde jag fotocellstidtagning. Det är första gången och metoden lämpar sig särskilt väl för skidome då vind inte är en faktor inomhus. Utomhus kan resultaten bli kraftigt påverkade om det blåser. Sträckan som klockades var tämligen kort (ca 2,5 s) och därför blir tidsskillnaderna mycket små. Det jag letar efter är därför tydliga trender som ger ett konkret resultat. Alternativt bristen på trender som i sådana fall skulle innebära att testet inte visar någonting alls. 
Resultat

I tabellen nedan kan du läsa vilken tid jag fick förbi fotocellen på respektive glid. Du kan också läsa vilket skidpar jag gled med samt en summering och differensen mellan snittiderna. Differensen är den tiden som vid en snabb läsning är mest intressant. Därför har jag fetstilat den. För dig som är intresserad av statistik så kan det också vara intressant att studera skillnaden mellan långsammaste och snabbaste tid på respektive skidpar och struktur. 

Exempelvis är snittdiffen efter runda 2, där jag rillat sp 2 med m3 bakom häl, ca 0,076 s och tittar man på skillnaden mellan snabbaste och långsammaste glidet på sp 2 så är den 0,014 s och på sp 1 är den 0,059s. Båda är mindre än totaldiffen och det talar för att totaldiffen i den rundan är signifikant.

Jag drar därför slutsatsen att bruten m3 bakom häl påverkar glidet positivt i skidome. 

Studerar man runda 3 så kan man välvilligt tolka resultatet som att skidan blivit ytterligare något snabbare. Särskilt om man bara tittar på diffen på snitttiderna. Men eftersom diffarna inom respektive skidpar är större här så är jag osäker på om man kan dra en tvärsäker slutsats. 

Jag drar emellertid ändå slutsatsen att risken för förämrat glid är liten med rak m8 bakom häl i skidome. Chansen för bättre glid finns.

I sista rundan satte jag samma struktur i båda skidparen och ett perfekt resultat hade varit exakt samma snittdiff som efter runda 1. Framförallt tre saker kan ha påverkat att det inte blev så. 1. Den mänskliga faktorn dvs hur jag stod på skidorna, 2. metodens repeterbarhet, 3. en skidskola åkte i "mitt" spår och det låg snö i spåret vid något tillfälle. Jag anser dock att den tydligt minskade diffen talar för att skidorna är närmat sig varandra glidmässigt och sp1 blivit snabbare av bruten m3 och rak m8. 

Slutsats: Mycket talar för att bruten m3 bakom häl och rak m8 bakom häl ger ett förbättrat glid i Skidome. Störst skillnad gör bruten m3. 


(som vanligt kan texten komma att uppdateras om felaktigheter eller meningsskiljaktigheter har upptäckts/uppstått)


Glid nrSkidaTidSnitt SP 1Snitt SP 2Diff
Runda 1: Jämförande test
1SP12,419
2SP22,418
3SP22,381
4SP12,388
5SP12,386
6SP22,415
7SP22,393
8SP12,452,410752,401750,0090
Runda 2: Sp2 bruten m3 bakom häl
9SP12,535
10SP22,408
11SP22,416
12SP12,476
13SP12,477
14SP22,415
15SP22,422
16SP12,4782,49152,415250,07625
Runda 3: Sp2 rak m8 bakom häl
17SP12,573
18SP22,442
19SP22,489
20SP12,621
21SP12,549
22SP22,501
23SP22,48
24SP12,5262,567252,4780,08925
Runda 4: Preppade sp 1 som sp2
25SP12,537
26SP22,506
27SP22,548
28SP12,524
29sp12,553
30Sp22,515
31Sp22,481
32Sp12,5542,5422,51250,02950