tisdag 29 november 2022

Att testa skidor och att veta något om resultatet

Många testar sina skidor allt för sällan. Ta för vana att göra detta på alla träningspass där det är möjligt. 

1. Jämför dina skidor mot en kompis, genom att använda någon av följande metoder:

    a. Parallellglid i var sitt spår. Starta alltid på samma ställe, håll varandra i handen och släpp vid given punkt. Bestäm också en markering där ni avser läsa av resultatet längre fram i spåret. Glid en gång var i varje spår. Sen byter ni skidor och upprepar. Totalt 4 glid.

    b. Gör samma sak som i "a" fast utanför spår. Detta kan vara lämpligt om spåren går mycket olika.

    c. Åk bakom varandra och bedöm glidet så gott det går. Om du åker ikapp framförvarande åkare har du minst lika bra glid. Om du inte åker på framförvarande har du lite sämre glid. Om du som står bakom, blir frånåkt så har du klart sämre glid. Svårigheten är att ha samma utgångsfart eftersom man inte kan hålla hand. 

2. Nu när ni jämfört två par skidor förändrar du nu det sämre paret på något vis. Det kan vara med en riller, en stålsickel eller en valla. 

Skida preparerad med stålsickel, bruten m3
och rak m8. Markant förbättring mot enbart fabriksslip. 

3. Upprepa nu testet från punkt 1. Om din preparering har gett ett signifikativt resultat borde ni nu märka skillnad. Förhoppningsvis tänkte du rätt och det sämre paret glider nu bättre än det paret som tidigare var bäst. 

Med denna metodik får du ett bra svar på om ditt val av preparering fungerat för det aktuella skidparet. Med stor sannolikhet kommer du att få samma höjning eller sänkning om du preparerar det andra paret likadant. 

Lycka till!